ACT AUDIT, spol. s r.o. - auditorské služby a daňové poradenství

Daňové poradenství

V oblasti daňového poradenství nabízíme komplexní služby související s českým daňovým právem. Služby jsou zajišťovány na základě smlouvy o daňovém poradenství jako součást celoroční péče o klienta. Jednoznačně preferujeme průběžnou spolupráci a vzájemnou komunikaci s klientem v průběhu celého zdaňovacího období, umožňující včasné, efektivní a komplexní řešení daňových problémů ve všech souvislostech.

Nabízíme především:

  • průběžný a trvalý dohled nad daňovými záležitostmi klienta
  • vyhodnocení podkladů, zpracování a podání daňových přiznání včetně podání přiznání v prodloužené lhůtě
  • poradenství v daňovém řízení
  • zastupování klienta v daňovém řízení a v rámci finančních kontrol
  • on-line poradenství v naléhavých situacích
  • konzultační pomoc při obchodních jednáních s důrazem na zamezení daňových rizik
  • odborný dohled při přípravě a realizaci obchodních kontraktů včetně případné aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění

Daňové poradenství poskytujeme a daňová přiznání zpracováváme výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců, daňových poradců zapsaných do seznamu Komory daňových poradců ČR.

Součástí daňového poradenství je i související účetní řešení daňového problému auditorem.