ACT AUDIT, spol. s r.o. - auditorské služby a daňové poradenství

Ceník služeb

Kromě auditů účetních závěrek nabízíme také specificky zaměřená auditorská šetření vyplývající z konkrétních požadavků klienta, zpracování ekonomických analýz, řešení rozsáhlejších účetních problémů apod.

Kalkulace odměny vychází z hodinové sazby za činnost auditora nebo daňového poradce, která se pohybuje v rozmezí 1.200,- až 1.600,- Kč.

Konkrétní výše odměny je závislá na charakteru klientem požadovaných služeb, na složitosti řešených problémů, předmětu činnosti a výši obratu klienta, organizační struktuře klienta a na dalších specifických faktorech zakázky.

Měsíční odměny za daňové poradenství se pohybují v rozmezí 10 – 60 tis. Kč.

Odměny za zpracování přiznání se pohybují v rozmezí 15 – 80 tis. Kč

Cena za provedení auditu se pohybuje v rozmezí 30 – 250 tis. Kč.