ACT AUDIT, spol. s r.o. - auditorské služby a daňové poradenství

Auditorské služby

Při provádění auditu se řídíme především zákonem č.93/2009 Sb. o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR. V rámci těchto předpisů klademe důraz na operativní přizpůsobení postupu prací konkrétní situaci a potřebám klienta. Preferujeme průběžnou, otevřenou spolupráci a vzájemnou komunikaci v průběhu celého auditu, či celého účetního období.

V rámci spolupráce s klientem upozorňujeme vedení společnosti i na některé skutečnosti, které se přímo nedotýkají názoru auditora na účetní závěrku, které však považujeme za nutné klientovi sdělit, protože pro klienta mohou představovat určité daňové, ekonomické či jiné riziko. Členem auditorského týmu je vždy daňový poradce.

Své služby v oblasti auditu jsme schopni v účelné a efektivní formě nabídnout i účetním jednotkám, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, ale přesto chtějí mít přiměřenou jistotu, že jejich účetnictví a účetní závěrka odpovídá zákonným požadavkům. U těchto klientů klademe důraz na metodickou pomoc při sestavení účetní závěrky a na podchycení případných daňových problémů či jiných rizik.

Kromě auditů účetních závěrek nabízíme také specificky zaměřená auditorská šetření vyplývající z konkrétních požadavků klienta, zpracování ekonomických analýz, řešení rozsáhlejších účetních problémů apod.